Ontdek wat EMerge+ voor je bedrijf kan betekenen.
Vrijblijvende kennismaking

Wat is EMerge+?

EMerge+ is in de eerste plaats een adviesbureau voor startups, KMO’s en grote bedrijven die zich openstellen om hun huidige, statische strategieën en processen onder de loep te nemen en te herdefiniëren. Daarvoor baseren we ons op ‘purpose driven’ principes. Principes die integraal deel uitmaken van een nieuw, open organisatorisch bewustzijn.
EMerge+ erkent dat een organisatie de som is van alle menselijke relaties tot de macht van het vertrouwen. Hierdoor worden vertrouwen en kwetsbaarheid aangezien als de bouwstenen om een (h)echt samenwerkingsverband te ontdekken tussen alle mensen. Uit deze opgebouwde relaties zullen toekomstgerichte oplossingen “groeien” en dit op een zeer natuurlijke wijze.
Het “waarom” en het “hoe” van deze toekomstgerichte oplossingen worden beschreven in het artikel : “Make The Future Your Past In The Now”

Lees meer over Emerge+

Wat zijn ‘purpose driven’ principes?

  • Teal – Reinventing organizations
  • Teal – Wiki Reinventing organizations
  • Sociocracy – Effective Collaboration At Any Scale
  • Holacracy – Self-management for organizations

Hoe gaan we te werk?

Kennismaking

De kennismaking is ‘free of charge’ en biedt ons de kans elkaar te begrijpen. We introduceren eerst ons vakgebied en identificeren via richtvragen oppervlakkige of sluimerende noden op de werkvloer. Zo komen we tot een high-level probleemstelling waarmee we de advisering kunnen starten.

Meer weten…

Advisering

Aan de hand van interviews, workshops en observaties creëren we een ontwerp waarin we de bedrijfscultuur beter kunnen kaderen en de focus van de begeleiding nader bepalen. Uiteindelijk construeren we een specifiek actieplan met concrete handelingen volgens purpose driven principes uit verschillende methodologieën.

Meer weten….

Inspiratie uit de praktijk